Ale od začátku - CO TO VLASTNĚ JE UHLÍKOVÁ STOPA?

Je to souhrn vypuštěných skleníkových plynů, které vznikají nejen při výrobě produktu, ale zahrnují také celý proces od přepravy až po jeho likvidaci. Udává se v jednotkách hmotnosti oxidu uhličitého a slouží k porovnání vlivu výrobku na globální oteplování.

Logicky tak existuje mnoho výrobků a procesů, které emise uvolňují. V roce 2017 byly emise oxidu uhličitého v EU průměrně rovny 7,3 tuny na osobu a rok.

Naštěstí stále existuje a funguje PŘÍRODA, které DOKÁŽE ABSORBOVAT CO2 Z ATMOSFÉRY. Hektar lesa dubu korkového rozloží 14,7 tun oxidu uhličitého ročně.

Názory na téma GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ jsou různé. Ale nemusíme zatěžovat planetu víc než je to nezbytné, pokud existují varianty výběru.

 


PREMIER KOMPOZIT je kolekce podlah s NEGATIVNÍ UHLÍKOVOU STOPOU, která tak POMÁHÁ OMEZIT GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ. Jedná se o KLIMATICKY POZITIVNÍ podlahy nejen díky použitému materiálu, ale také díky důrazu kladenému na co nejnižší emise při výrobě.