Jakýkoli korkový odpad a přebytky se sbírají, granulují a znovu používají ve výrobním procesu, díky čemuž má výrobek nižší uhlíkovou stopu.

Korkový prach z výrobních linek je odsáván a skladován ve sběrných silech. Jeho následným spalováním vzniká biomasa, která generuje energii. 65% z celkového množství energie potřebné pro výrobu, pochází ze spalování korkového prachu.

Korkový průmysl podporuje oživení oblastí ohrožených desertifikací – degradací území na pouště. Sklizeň korku je činnost, která se prolíná generacemi. Sklizeň korkové kůry a následné zpracování vytváří pracovní místa v korkovém průmyslu a v dalších souvisejících pracovních odvětvích.

 

 

Podlahy PREMIER Kompozit jsou nejčistším výsledkem modelu oběhového hospodářství (Circular Economy) jehož cílem je přeměnit odpad a použité korkové zátky na CENNÝ A UDRŽITELNÝ PRODUKT.