Korek je unikátní přírodní materiál. Díky jedinečné stavbě korkových buněk je materiálem s perfektními izolačními vlastnostmi jak v oblasti akustické, tak i tepelné. Navíc jej bez nadsázky dokážeme zpracovat na 100 %. Jakýkoli korkový odpad a přebytky se znovu používají ve výrobním procesu, díky čemuž mají výrobky z něj nižší uhlíkovou stopu.

Rovnováha eko-systému je velice důležitým faktorem pro životní prostředí, a právě lesy korkových dubů a hospodaření s nimi jsou jedním z pozitivních příkladů, jak přírodu uchovávat i při zásahu člověka.

Korek a čísla

9 LET - Doba, za kterou se může znovu loupat korková kůra z jednoho stromu.
100.000 - Přímých a nepřímých pracovních míst vzniká díky korkovému průmyslu.
0 - Žádné stromy nejsou ničeny nebo káceny.
5krát více - Každý strom dubu korkového zadrží 5x více CO2 z atmosféry než jakýkoliv jiný strom. Výrazně tak přispívá ke snížení globálního oteplování.
200 LET - Tolik let se v průměru dožívá strom dubu korkového.
100 % - Korek dokážeme zpracovat na 100 %.
73 tun - Každý rok na každou tunu vyrobeného korku zachytí lesy korkového dubu 73 tun CO2.
200 druhů - v korkových hájích žije přes 200 druhů zvířat. Tento úžasný ekosystém je důležitým rezervoárem biodiverzity a je domovem 160 druhů ptáků, 37 různých druhů savců - mezi nimi i lišky, a 24 druhů plazů a obojživelníků.

Korkový průmysl podporuje oživení oblastí ohrožených desertifikací - degradací území na pouště. Sklizeň korku je činnost, která se prolíná generacemi. Loupání korkové kůry a následné zpracování vytváří pracovní místa v korkovém průmyslu a v dalších souvisejících pracovních odvětvích. Můžeme tak vytvářet výrobky „DONEKONEČNA" bez poškození ekosystémů a půdy.

Korek - přírodní obnovitelný materiál je složený z pěti intracelulových vrstev:

Dvě z nich tvoří celulózové mezivrstvy vyplněné vzduchem. Jiné dvě jsou pevné a vodovzdorné vrstvy tvořené voskem a suberinem a pátá je ligninová, jejíž funkcí je udržovat strukturu a tuhost buňky. To jsou některé z faktorů, které dávají korku jeho nezaměnitelnou a užitečnou kvalitu.
Výrobky z korku se právě díky všem těmto vlastnostem dostávají do mnoha oblastí našeho života, kde byste jejich využití možná ani nečekali. Kromě notoricky známých zátek do lahví vína je jejich použití mnohem rozmanitější.

Dnes se zaměříme na izolační korek. Jeho použití je různorodé. Pro svou snadnou zpracovatelnost ho lze použít jako obklad v interiéru stejně tak jako obklad fasády. Tento typ korku je tepelně opracován a vyráběn v deskách o rozměru 100x50cm. Navíc se jedná o udržitelný materiál, kde korek samotný, i energie použitá pro výrobu izolačního korku, vznikají z odpadu po výrobě korkových zátek. Izolační korek je i po mnoha letech užívání zcela recyklovatelný.Použití korku v moderních konstrukcích a dekoracích se rozšířilo po celém světě následujíc nejnovější technologie, návrhy a zelené stavební trendy. Uvědomění zvukových, tepelných a anti-vibračních vlastností následované snížením nákladů na vytápění, z korku udělalo výborný izolační a krycí materiál zdí a podlah. Skvělé vlastnosti korku nejsou vlastní tedy jen podlahám, jak je ve většině případů znáte, ale také obkladům na stěnu nebo strop. Hlavními důvody využití korku pro tyto účely je nejen tepelná a zvuková izolace, ale i výborný vzhled korkových obkladů. Nízká tepelná vodivost korku, udržuje teplo ve vaši domácnosti. Díky jednoduché instalaci se korek ve světě v exteriérech a interiérech používá stále častěji.

Izolační korek je expandovaný korek, který se používá na zateplení střech, fasád domů či jako vnitřní izolace stěn. Korek v této podobě odolá škůdcům a disponuje perfektními izolačními vlastnostmi a také nízkou hmotností.

 

V technických oblastech má korek také velmi široké využití. Naleznete ho jako těsnění v motorech, používá se jako antivibrační podložka pod těžké stroje, je součástí tramvají či vozů metra, kde je ceněn především pro svou nízkou hmotnost a izolační vlastnosti. Z těchto důvodů je použit také v lopatkách větrných elektráren či ve špičce vesmírných raket.

Technické informace a výhody expandovaného korku.