Lepidlo D 3540

WAKOL

Vyberte variantu:

Vyberte množství:

kus

Kg

Cena za 1 x kus vč. DPH

379 Kč

Podrobný popis

 Oblast použití

Disperzní kontaktní lepidlo vhodné pro lepení:
Korkových dlaždic dle ISO 3813 nebo DIN EN 12104. Je určené pro lepení všech korkových dílců do tloušťky 8 mm, které nejsou nalepeny na žádném nosiči např. typu HDF či jiných kompozitů a nejsou tedy vyráběny jako plovoucí podlahy. Spodní strana musí být bez jakékoliv povrchové úpravy.
Korkových obkladů
Koberců na schody
na vhodně připravené savé i nesavé podklady.

Neobsahuje rozpouštědla dle definice TRGS 610.

Technické údaje

Základní složka: Latex – akrylátová disperze
Doba schnutí: cca 30 - 45 minut na savých podkladech; cca 60 - 90 minut na nesavých podkladech a na zadní straně dlaždic.
Pracovní doba: Vzájemné spojení (slepení) musí být provedeno do cca 2 až 3 hodin po zaschnutí obou nátěrů jak na korku, tak na podkladu; u přednatřeného korku (max. 24 hod předem) pouze 1 až 1,5 hodiny po zaschnutí lepidla na podkladu.
Čisticí prostředek: Voda, než lepidlo začne zasychat
Doba skladování: 12 měsíců při +5 °C to +25 °C
Teplota skladování: Vyšší než +5 °C, citlivé na mráz

Aplikace a spotřeba:
Velurový váleček s krátkým chlupem
min. 250 g/m² Korkové podlahy – nanést lepidlo na podklad a spodní stranu lepeného materiálu
TKB A1 – A3 150 – 650 g/m² Textilní podlahy – koberce
Spotřeba závisí na struktuře a savosti podkladu.


Podklad:
Podklad a klimatické podmínky v místě aplikace musí splňovat požadavky příslušných norem a technických listů. Podklad musí být permanentně suchý, pevný, vyrovnaný, bez trhlin, nečistot a jiných látek ovlivňujících přilnavost lepidla. Staré krytiny musí být době přilepeny, musí mít hladký povrch bez vosku a ošetřujících produktů na jeho povrchu. Lepení korkových podlah pomocí lepidla D 3540 vyžaduje hladký, rovný a suchý podklad.

Hrubý a nerovný či savý podklad musí být vyrovnán vhodnou cementovou stěrkou WAKOL, například WAKOL Z 610, Z 625, Z 630, Z 680. Nesavý podklad nejprve lehce zdrsněte a odstraňte pečlivě prach.

Anhydritové podklady, magnesitové a xylolitové potěry či lité asfaltové podklady musí být nejprve vyrovnány nivelační stěrkou o tloušťce minimálně 2 mm.

Nedostatečně rovné sádrové stěny musí být vyrovnány vysoce kvalitní vyrovnávací stěrkou. Zbroušený podklad a prašný podklad (sádrokarton) musí být napenetrován penetračním koncentrátem WAKOL D 3004 zředěným vodou v poměru 1:2, nebo penetrací WAKOL D 3035. Před lepením musí být penetrace zcela suchá.

Dbejte na dostatečnou dobu schnutí stěrky i penetrace a použití vhodného penetračního nátěru. Pokyny uvedené v technických listech stěrky a penetrace musí být dodrženy.


Aplikace

Lepidlo dobře promíchejte. Na podklad a lepenou stranu korku naneste pomocí velurového válečku rovnoměrnou a souvislou vrstvu lepidla. Ujistěte se, že aplikované množství dostačuje k vytvoření kompletního filmu na celé ploše dlaždice. Zaschlé lepidlo musí vytvořit celistvý
rovnoměrný matný povlak. Jakmile lepidlo zaschne změní se jeho barva z bílé na transparentní. Položte korkové dlaždice na podklad a přiklepejte je gumovou paličkou. Větší plochy je třeba celé ještě následně převálcovat. Takto přilepené dlaždice jsou ihned pochozí. Korkové dlaždice můžete přelakovat již 24 hodin od nalepení.

Korkové dlaždice mohou být natřeny lepidlem WAKOL D 3540 předem avšak maximálně 24 hodin před pokládkou. V den pokládky naneste lepidlo na podklad a po dostatečné době schnutí položte korkové dlaždice kontaktním způsobem. V tomto případě je pracovní doba zkrácena na 60 – 90 minut.

 

 

Vhodné pro

Korkové dlaždice do 8mm

Ke stažení

Technický list

Podobné produkty

8 Produktů

Cena dle typu

Zobrazit detail

Skladem

2 533 Kč / ks

337,73 Kč / kg

ks

Skladem

219 Kč / ks

706,45 Kč / kg

ks

Skladem

2 263 Kč / ks

226,3 Kč / kg

ks

Skladem

3 528 Kč / ks

196 Kč / kg

ks

Skladem

Novinka
Lepidlo  MS 552 v salámu

351 Kč / ks

ks

Skladem

2 897 Kč / ks

160,94 Kč / kg

ks

Skladem

3 176 Kč / ks

423,47 Kč / kg

ks

Skladem